مسابقات علمی - کاربردی (مرحله استانی ) ,

چهارشنبه بیست و پنجم بهمن ۹۶
مسابقات علمی - کاربردی (مرحله استانی )
                                                                                          

لینک دریافت سوالات و  لیست تجهیزات و لوازم مصرفی برای آزمون عملی


لینک انتخاب دانش آموزان نهایی جهت مرحله کشوری
لطفا پس از انتخاب داوطلبان نهایی فایل اکسل آن را از سیستم بگیرید و پس از بررسی آن فایل را جهت برگزاری مرحله کشوری به ایمیل موسسه ارسال نمایید.
 
                             نتایج دانش آموزی                                                                       گزارشات استانی(خاص ادارات کل آموزش و پرورش)      

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان گیلان ( مرحله استانی)                                             دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان گیلان

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان آذربایجان غربی ( مرحله استانی)                                 دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  آذربایجان غربی

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان بوشهر( مرحله استانی)                                             دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  بوشهر

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان سیستان و بلوچستان ( مرحله استانی)                         دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان سیستان و بلوچستان

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان فارس ( مرحله استانی)                                             دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  فارس

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان اردبیل ( مرحله استانی)                                             دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  اردبیل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان ایلام ( مرحله استانی)                                               دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  ایلام

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان کردستان ( مرحله استانی)                                          دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  کردستان
ارسال
اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان همدان ( مرحله استانی)                                            دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  همدان

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان گلستان ( مرحله استانی)                                            دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  گلستان

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان هرمزگان ( مرحله استانی)                                          دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  هرمزگان

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان خراسان شمالی ( مرحله استانی)                                  دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  خراسان شمالی

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان مرکزی ( مرحله استانی)                                               دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  مرکزی

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان لرستان ( مرحله استانی)                                              دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  لرستان

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان سمنان ( مرحله استانی)                                               دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان  سمنان

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان کرمان( مرحله استانی)                                           دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان کرمان خاص اداره کل
 
اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان تهران( مرحله استانی)                                           دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان تهران خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان کرمانشاه(مرحله استانی)                                       دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان کرمانشاه خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان قزوین(مرحله استانی)                                            دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان قزوین خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان خراسان جنوبی(مرحله استانی)                                دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان خراسان جنوبی خاص اداره کل

                                                                                                                            دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان البرزخاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان قم(مرحله استانی)                                                دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان قم خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان خوزستان(مرحله استانی)                                       دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان خوزستان خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان یزد(مرحله استانی)                                              دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان یزد خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان زنجان(مرحله استانی)                                          دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان زنجان خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد(مرحله استانی)                      دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان کهگیلویه و بویراحمدخاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان آذربایجان شرقی(مرحله استانی)                              دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان آذربایجان شرقی

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان خراسان رضوی(مرحله استانی)                               دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان خراسان رضوی خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی شهرستان های استان تهران(مرحله استانی)                       دریافت فایل اکسل نفرات برتر شهرستان های استان تهران خاص اداره کل

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان اصفهان(مرحله استانی)                                         دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان اصفهان

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان چهارمحال بختیاری(مرحله استانی)                           دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان چهارمحال بختیاری

اعلام نتایج آزمون علمی - کاربردی استان مازندران(مرحله استانی)                                        دریافت فایل اکسل نفرات برتر استان مازندران 
      
گالری تصاویر محصول
تصاویر
بیشتر
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

41 نظر